Yurt dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi

02 Mart 12

Yurt dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi Üniversitemiz Senatosunca kabul edildi. Konuya İlişkin Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN aşağıdaki açıklamaları yaptı.

Değerli Öğretim Üye ve Yardımcıları,

Sahip olduğumuz bilgi birikimlerinin uluslararası arenada paylaşımı, konusunun uzmanları ile yakın ilişkilerin kurulup, işbirliklerinin sağlanması konuları başta olmak üzere, uluslararası birçok açılıma vesile olacak yurtdışı bilimsel etkinliklere katılımınız büyük bir önem taşımaktadır.

Söz konusu bilimsel etkinliklere katılımınızı daha programlı bir çerçevede desteklemek üzere Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme programı başlatılmış olup, buna ilişkin hazırlanan bir yönerge 16.02.2012 tarihli üniversite senatosunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Etkinliklere katılım için izlenmesi gereken yol ve işlemler Ek’te verilen yönergede yer almaktadır. Siz değerli akademisyenlerimiz yılda en az bir kez, bu yıl için belirlenen 3,000 TL tavan rakamına kadar etkinliklere katılımınız desteklenecek olup, bütçe imkânları çerçevesinde ikinci ve daha fazla katılımınız da desteklenecektir.

Gereği için bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.
 

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

                                                                                                                                                                                           Rektör

 

İlgili Yönetmelik ve Ekleri

 

           -  Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Yönergesi

           -  Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Başvuru Formu

 

 

 

 

 

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum