Üniversitemizin Erasmus Hareketliliği Artarak Devam Ediyor

17 Mayıs 12

Üniversitemizde Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Personel Hareketliliği Faaliyetleri kapsamında 2011–2012 akademik yılında 30 öğrenci ve 12 personel olmak üzere toplam 42 kişiye 90,350 € hibe desteği sağlanmıştır.

Uluslararası İlişkiler Birimi koordinatörlüğünde, üniversitemiz fakülteleri, enstitüleri ve yüksekokulları tarafından yapılan yeni birçok işbirliği sonucunda ikili anlaşmalarımızın sayısı artmıştır.

Rektörlüğümüzce yapılan girişimler sonucunda 2012–2013 akademik yılı için Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından bir önceki akademik yıla göre yaklaşık %83’ lük bir artış ile üniversitemize toplam 165,470 € hibe tahsis edilmiştir. Söz konusu bu artış sonucunda akademik ve idari personelimizle birlikte öğrencilerimizin ERASMUS programından daha fazla yararlanmaları sağlanacaktır.

Bu artışın sağlanmasında gösterdikleri performansları ile büyük bir paya sahip olan akademik personelimize ve öğrencilerimize teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

Rektör                 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum