Eğitim-Öğretim ve Araştırma Altyapı Desteği Projesi

28 Mayıs 12

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları,

Üniversitemiz öğretim elemanlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini günümüz teknolojisine uygun donanımlarla sürdürmelerini sağlamak amacıyla, Üniversitemiz Rektörlüğü "Eğitim-Öğretim ve Araştırma Altyapı Desteği" isimli projeyi yeniden başlatmış bulunmaktadır. 

Başlatılan bu proje ile,

               Öğretim Görevlilerimizin, 

               Okutmanlarımızın,

               Uzmanlarımızın,

Bilgisayar, yazıcı ve veri depolama cihazlarındaki eksiklerinin karşılanması amaçlanmıştır. İhtiyaçların belirlenmesi amacıyla hazırlanan ve http://talepform.hitit.edu.tr adresinde yer alan formun 31 Mayıs 2012 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                         

             Prof. Dr. Reha Metin ALKAN

                                                                                                                               R e k t ö r               

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum