Üniversitemizde "Türkiye'de Bilim, Bilim Yayıncılığı ve Etiği" Semineri Düzenlenecektir

03 Mayıs 12

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum