HİTİTSEM Müdürlüğüne Atama

31 Mayıs 12

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 28.05.2012 tarihi itibariyle Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞÇI atanmıştır. Kendisinin şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalarının bu görevinde de devam edeceği inancıyla tebrik ederim.

 

                                                                                                                                             Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
Rektör                

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum