2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları ile İlgili Duyuru

29 Ağustos 12

2012/3584 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

1)    2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

2)    Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilerden öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yeni Kayıt Yaptıracak İkinci Öğretim Öğrencilerinin Katkı Payı Tutarları

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

TUTAR

Mühendislik Fakültesi

764,30

Fen Edebiyat Fakültesi   (Fen Prog.)

640,50

Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal Prog.)

481,00

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

577,50

İlahiyat Fakültesi

513,50

Meslek Yüksekokulları

385,00

İlk kez kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencileri, öğrenci numaralarını belirterek öğrenim ücretlerini 31 Ağustos-07 Eylül 2012 tarihleri arasında tüm Halk Bankası şubelerinden veya www.halkbank.com.tr internet şubesinden (Diğer ödemeler-Eğitim Ödemeleri seçeneğinden) ödeyebilirler. Ödeme işlemi sonucunda alınan banka dekontunun veya internet çıktısının bir nüshası kayıt işlemlerinde teslim alınacaktır.

“2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum