Akademik Personele Yönelik Araştırma Anketi - Önemli

09 Ağustos 12

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sibel YOLERİ, Hitit Üniversitesi bünyesindeki akademik personeli kapsayan ve akademisyenlerin iş doyumları ve tükenmişlik düzeylerini belirlemeye yönelik planlanan bir araştırma yapmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizde görev yapan akademik personelden anket formlarını 15 Ağustos 2012 tarihine kadar doldurarak araştırmaya katkı sağlamaları istenmektedir. Kişisel bilgiler tamamen akademik amaçla toplanmakta olup araştırmacılar dışında hiçbir kişi ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.

Not: Profesör, Doçent Doktor, Yardımcı Doçent Doktor, Öğretim Görevlisi unvanına sahip kişiler sisteme giriş yapabilir.

Anket formlarına http://anket.hitit.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum