Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

25 Kasım 13

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için 2224 - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı kapsamında kısmi destek verilmektedir.

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı için başvurular 29 Kasım 2013 tarihine kadar http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilecektir.

Programla ilgili ayrıntılı bilgi http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2224 adresinde yer almaktadır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum