Arts and Humanities Citation Index (AHCI) Erişime Açıldı

28 Kasım 13

Tüm bilim dünyası tarafından kullanılan ve akademik yükseltmelerde kabul gören veritabanı Web of Science’ta yer alan Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index (SCI), SCI-Expanded atıf indeksleri yanında Arts and Humanities Citation Index (AHCI) de Hitit Üniversitesi’nden erişime açılmıştır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum