“Çorum İçin Bir Projem Var” Başvuruları 28 Kasım'da Sona Eriyor

24 Kasım 14

Çorum’un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, ilimizde yaşayanların hayat standartlarının iyileştirilmesi ve benzeri amaçları yerine getirmek için Çorum Belediyesi görev ve sorumluluk alanlarına giren ve Ek’te verilen konularda proje yapmak üzere “Çorum İçin Bir Projem Var” isimli bir proje protokolü imzalanmıştır. Söz konusu bu protokol kapsamında Üniversite-Belediye işbirliğinin sağlanarak, yukarıda ana çerçevesi belirlenen konularda Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin hazırlanması ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda proje desteğinden yararlanmak isteyen öğretim elemanlarımızın, 14 Ekim - 28 Kasım 2014 tarihleri arasında projem.corum.bel.tr adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak, ekleri ile birlikte ıslak imzalı 2 (iki) nüshasını (basılı ve sayısal ortamda) ilgili birime (Rektörlük/Dekanlık/Müdürlük), BAP Birimine iletilmek üzere teslim etmeleri gerekmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum