Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik

08 Aralık 14

İhtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemekte olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 

18 Kasım 2014 tarih ve 29179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, verilen yıllık burs miktarının beş katını geçmemek kaydıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim yardımı yapılabileceği bildirilmiştir.  

20.08.2013  tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

18.11.2014  tarih ve 29179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum