Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi Revize Edildi

09 Aralık 14

Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarımızın bildiri/tebliğ sunmak üzere katılacağı uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımlarına ilişkin esasların düzenlendiği “Hitit Üniversitesi Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 20 Kasım 2014 tarihinde yapılan 12 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği akademik çalışmaların yayına dönüştürülmesini teşvik etmek ve yayın sayımızı daha da arttırmak amacıyla, 2015 yılından itibaren geçerli olmak üzere, bilimsel ve sanatsal etkinliklere ilk kez katılım için; başvurunun yapıldığı takvim yılının bir önceki yılında Hitit Üniversitesi adresli ulusal/uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış en az bir makale veya ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap veya kitap bölümü yazılması şartı aranacaktır. Birden fazla Hitit Üniversitesi yazarı olması halinde ilk isim, sorumlu yazar veya tez danışmanlığı yapan öğretim elemanlarından yalnızca birisine destek verilecektir. İkinci kez katılımlarda ise, mevcut uygulama devam ettirilecektir. Bu değişikliğe ek olarak, öğretim elemanlarımıza verilen desteklerde de artışlar yapılmıştır.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum