Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu 2014 Yılı Proje Başvuruları

19 Nisan 14

Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) aşağıdakileri teşvik etmeyi amaçlamaktadır;

a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür

b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü

c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu

d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek sağlayacaktır:

a. Gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve sanatsal projelerin yaratıcıları

b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları

c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları desteklemek olan ulusal mekanizma, yapılar ve tesislerin güçlendirilmesi

d. Uluslararası işbirliğini beslemek, kültürel ve sanatsal projeleri desteklemek için değişimlerin düzenlenmesi

Genç sanatçı/ yaratıcılara (18-30 yaş) ve gençlerin faydalanıcı olduğu projelere öncelik verilecektir.

Son başvuru tarihi: 30 Mayıs 2014

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum