Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

08 Nisan 14

22/03/2014 tarih ve 28949 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

     - Fen-Edebiyat Fakültesi,

     - Tıp Fakültesi,

     - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

     - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nun

çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 14 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 13:00’ da Rektörlük Binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum