Kültür ve Turizm Bakanlığı - Edebiyat Eserlerini Destek Projesi

29 Mayıs 14 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türk edebiyatının geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan ve 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Türk edebiyatı alanında özgün eserlerin üretilmesini ve yayımlanmasını özendirmek ve geliştirmek amacıyla yazarlara projeleri karşılığında 2014 yılından itibaren Bakanlık bütçesinden maddi destek verileceği bildirilmiştir.

Başvurular 22 Mayıs 2014 -20 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru sahibi, eserini en geç 20 Haziran 2014 tarihine kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne teslim edecektir.

Başvuru ekranına ve detaylı bilgilere http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek  sayfasından ulaşabilirsiniz.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum