Pedagojik Formasyon Eğitimi Hakkında Duyuru

09 Mayıs 14

17.04.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Yükseköğretim kurumlarında uygulanacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasların aşağıda belirtildiği şekliyle kabulü uygun görülmüştür.

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum