Rektörümüzün Engelliler Haftası Mesajı

09 Mayıs 14

Doğuştan veya sonradan farklı sebeplerle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybederek toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve aynı zamanda korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımızın, engellerinin aşılması yönünde yapılan çalışmalar her geçen gün daha da artmaktadır.

Engelli insanların yaşadıkları sorunları tüm insanlığın ortak sorunu olduğu bilincinden hareketle engelli kardeşlerimizin toplum içerisinde bağımsız hareket edebilme yeterliliğine ulaşmaları için Üniversitemizde de engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır.

10-16 Mayıs “Engelliler Haftası” vesilesi ile engelli vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için, engelsiz bir dünya diliyorum.

 

Prof. Dr. Reha Metin Alkan

Rektör                   

 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum