Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisini Seçiyor

22 Eylül 14

Üniversitemizde 2014-2016 yıllarını kapsayan ve iki yıllığına olmak üzere Enstitüler de Anabilim Dalı, Fakülte ve Yüksekokullarda Bölüm, Meslek Yüksekokullarda Program öğrenci temsilciliği seçimi yapılacaktır.  Bölüm/Anabilim Dalı/Program öğrenci temsilcilerinin belirleyeceği Birim Öğrenci Temsilcisi, Birim Öğrenci Temsilcileri arasından da Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Aday Başvuru Şartları

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliğinin 6. Maddesinde Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını belirtmektedir:

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler;

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

 Adaylar başvurularını şahsen ve öğrenci kimliğini beyan ederek ilgili birimce görevlendirilen seçim kuruluna yapacaktır. Hazırlanan seçim takvimine göre, temsilci adayı olmak isteyen öğrenciler;

22 Eylül- 13 Ekim 2014 tarihi saat 17.00’e kadar eğitim birimlerinden alacakları Aday Başvuru Formunu doldurarak, varsa yapacağı faaliyetleri içeren proje dosyası ile birlikte kayıtlı oldukları birimlerine teslim edeceklerdir. Eksik belgeli ya da şartları uymayan öğrenciler aday listesinden çıkarılacaktır.

Adayların aday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı, Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokul Seçim Kurulu tarafından tespit edilecektir.

 

2014-2016 Öğrenci Temsilcisi Seçim Takvimi

Öğrenci Konseyi Temsilcileri Aday Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum