Yeni Hususi Pasaport Talep Formu Hk.

30 Eylül 14

İçişleri Bakanlığının 04/09/2014 gün ve 79390016/54107/41934-2077/113942 sayılı yazısı gereği pasaport talep formunda düzenleme yapılmıştır ve ilgili düzenleme gereği daha önce kullanılan pasaport talep formunun kullanımına son verildiği belirtilmiş olup, pasaport müracaatlarında öğrenim durumunun belirtilmesi ve aşağıda yer alan talep formunun kullanılması hususları bildirilmiştir.

İlgili yazı için tıklayınız.

Pasaport talep formu için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum