YÖK’ün 2014- 2015 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri Hakkındaki Duyurusu

13 Ocak 15

Yükseköğretim Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemler hakkında uygulama ilkelerine ilişkin yeni Usul ve Esasları belirleyerek YÖK’ün resmi internet sayfasında yayımlanmıştır.

Söz konusu Usul ve Esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum