Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Bilgi Sistemi Yenilenerek Kullanıma Sunulmuştur

19 Ocak 15

Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanlarımızın bildiri/tebliğ sunmak üzere uluslararası bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımları, Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleşmektedir.

20 Kasım 2014 tarihinde yapılan 12 nolu Üniversitemiz Senato toplantısında kabul edilen Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi kapsamında destek koşullarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre Üniversitemiz öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği akademik çalışmaların yayına dönüştürülmesini teşvik etmek ve yayın sayımızı daha da arttırmak amacıyla, 2015 yılından itibaren geçerli olmak üzere, bilimsel ve sanatsal etkinliklere ilk kez katılım için başvurunun yapıldığı takvim yılının bir önceki yılında Hitit Üniversitesi adresli ulusal/uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış en az bir makale veya ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından basılan kitap veya kitap bölümü yazılması şartı aranacaktır.

Söz konusu destek programı başvuruları 2011 yılından bu yana olduğu gibi, bundan sonrasında da yeni başvuru koşullarına göre güncellenmiş ve yenilenmiş web-tabanlı başvuru sistemi üzerinden (http://www.bedek.hitit.edu.tr) yapılacaktır. Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Bilgi Sistemi, Üniversitemizde kullanılan hemen tüm otomasyon yazılımları gibi tamamen kendi teknik personelimiz tarafından kodlanmış, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın sunduğu altyapı imkânlarıyla hazırlanmıştır.

Üniversitemizin bilişim (internet, wi-fi, yazılım, donanım vb.) altyapısındaki iyileşmelerle birlikte bugün hemen her alanda otomasyon sistemleri farklı alanlarda yoğun ve aktif olarak kullanılmaktadır. Otomasyon sistemleri, kullanıcılarımızın diledikleri zaman, mekândan bağımsız olarak başvuru imkânı sunmaktadır.

Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Yönergesi için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum