Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesinde Değişiklik Yapıldı

22 Ocak 15

Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri Yönergesi, Üniversitemizin tüm birimlerinden, öğrenci kulüp danışmanlarından ve ilgili diğer iç paydaşlardan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde revize edilmiş ve Üniversitemiz Senatosu’nda görüşülerek kabul edilmiştir. Üniversitemiz mevzuat arşivi (http://www.hitit.edu.tr/belgeler/hitit_universitesi_kulup_yonergesi.pdf) linkinde yer alan yönergede yapılan ve öne çıkan bazı değişiklikler aşağıda verilmiştir;

1.Kulüp Performans Puanlama sistemi getirilerek, yapılacak her bir etkinliğe, etkinliğin türü çerçevesinde belli puanlar belirlenmiştir. Kulüplerin etkinlikleri neticesinde toplayacakları puanları oranında faaliyetlerinde ek desteklerden yararlanabilecekleri prensibi getirilmek suretiyle, kulüp faaliyetleri teşvik edilmiştir.

2.Kulüplerin daha etkin ve verimli çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, kulüp iş ve işlemlerinin yürütülmesine katkı sağlayan kulüp organlarında yeniden yapılanmaya gidilmiş; görevi daha çok koordinasyon odaklı olan “Eş Koordinatörlük” sistemi oluşturulmuştur.

3.Başarılı öğrencilere üye oldukları kulüplerin etkinliklerine katılımlarda sınırlı da olsa bazı ayrıcalıklar tanınmak suretiyle, öğrencilerin genel başarısı teşvik edilmiştir.

4.Kulüp işlemlerinin gerçekleştirildiği “Kulüpler Bilgi İşletim Sistemi” (KUBİS) adlı bir yazılım sistemi geliştirilmiştir. Üyelik ve seçim işlemleri, kulüp etkinlikleri, karar süreçleri, toplantılar ve kulüp kurullarının seçimleri gibi tüm iş ve işlemlerin bu sistem üzerinden yapılarak kulüp işlemlerinin her yerden ulaşılabilir, doğru ve şeffaf olması sağlanmıştır.

5.Kulüplerin kuruluş işlemleri kolaylaştırılmıştır.

6.Öğrencilerin sınırsız kulüp üyeliği yerine, “en fazla iki kulübe üye olabilecekleri” ilkesi belirlenmiştir.

7.Sponsorluk ve hibe alma işlemlerine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir. Kulüp etkinlikleri için en az %10 oranında Rektörlüğün onaylayacağı sponsor bulma kaydı getirilmiştir.

8.Kulüp Akademik Danışmanları, kulüplerin yapacakları her türlü etkinliklerden öncelikle sorumlu tutulmuşlardır.

9.İl dışı etkinlikler için en az iki il içi etkinlik gerçekleştirme koşulu getirilmiştir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum