2014-2015 Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş

23 Ocak 15

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ DİPLOMA PROGRAMININ TABAN PUANINA EŞİT VEYA YÜKSEK OLAN ADAYLARIN BAŞVURULARI

Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar 08/01/2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülmüş ve adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i dikkate alınarak, daha önce konuya ilişkin alınan Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları yürürlükten kaldırılarak, bu tarihten sonra Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde yükseköğretim kurumları tarafından aşağıda yer alan usul ve esaslara göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

Değerlendirme Tarihi

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

 Başlangıç

 Bitiş

26/01/2015

30/01/2015

02/02/2015 04/02/2015

05/02/2015

06/02/2015

10/02/2015

11/02/2015

12/02/2015 

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay geçiş başvuru formu. Başvuru Formu için tıklayınız.

2- Öğrenci Belgesi  

3- Yerleşme puanını gösteren belge

4- Onaylı transkript (Adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri tarafından onaylanmış olarak, kapalı zarf içinde sunulmalıdır.)

5- Not değerlendirme sistemi, 4’lük veya 100’lük sistemden farklı ise, 100’lük sistemde hangi nota eşdeğer olduğunun onaylı belgesi.

6- Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı (ders içeriği) örneği

Not : Eksik belge ve geç yapılmış başvurular, işleme konulmayacaktır.

Başvuru Yerleri: İlgili Eğitim Birimleri

Lisans ve Önlisans kontenjanları için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum