Doçentlik Sınav Yönetmeliği Değişti

10 Şubat 15

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1 inci ve 24 üncü dayanılarak hazırlanan Doçentlik Sınav Yönetmeliği değiştirildi. Söz konusu Yönetmelik 07.02.2015 tarih ve 29260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum