Konut Edindirme Projesi Hakkında Son Durum

10 Şubat 15

Üniversitemiz, her alanda olduğu gibi insan kaynakları bakımından da özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde büyümesini ve gelişimini sürdürmektedir. Bu büyüme süreci kapsamında 580 akademik,  335 idari personel olmak üzere bugün itibariyle toplamda 915 personel sayısına ulaşılmıştır. Personel sayımızdaki yaşanan bu hızlı gelişmeler karşısında çalışan personelimizin konut ihtiyacını ekonomik bir şekilde çözmek amacı ile Rektörlüğümüz bir çalışma başlatmıştır.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Reha Metin ALKAN’ın,  T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ), TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan KARACA ve Çorum Belediyesi Başkanı Muzaffer KÜLCÜ ile yapılan görüşmeler sonucunda bir konut projesinin hayata geçirilmesi hususunda somut adımlar katedilmiştir. Bu kapsamda konut talebine yönelik yapılan ön çalışmalar sonucu 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere personelimiz tarafından toplam 289 adet konut talebinde bulunulmuştur. Diğer taraftan konut alanı olabilecek arazi hakkında araştırmalar yapılmış, Kuzey Kampüs bölgesine yakın bir mesafede tespit edilen mülkiyeti hazineye ait ve yeterli büyüklükteki bir taşınmazın uygun olabileceği kanaatine varılmıştır.

Yapılan bu çalışmalar sonunda elde edilen veriler, önerilerimiz ile birlikte TOKİ’ye sunulmuştur. Gelinen bu aşamada TOKİ’nin değerlendirme sonucu beklenilmekte olup,  sürecin hızlandırılması ve olumlu olarak sonuçlandırılması için gerekli girişimler devam etmektedir.

Tüm personelimize duyurulur.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum