YÖK “Akademik Teşvik Ödeneği” Konusunu Askıya Çıkardı

23 Şubat 15

Yükseköğretim Kurulu’nca ‘Akademik Teşvik Ödeneği’ne yönelik başlatılan çalışma kapsamında başta yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların görüş ve önerilerinin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

YÖK’ün kurumsal web sitesinin ana sayfasında yer alan ‘Askıya Çıkardık’ bölümünde taslak metin paylaşılmış ve patent, bilimsel yayın, ödül, proje, araştırma, konuşma ve bildiri, atıf, sergi, tasarım olarak belirlenen akademik faaliyet alanlarında akademik teşvik puanının hesaplanabilmesi için taslak bir çalışma hazırlanmıştır. Karar sürecinin tamamlanması, ilgili paydaşların görüş, öneri ve eleştirileri alındıktan sonra olacaktır.

6 Mart 2015 tarihine kadar askıda kalacak olan bu çalışma, sizlerin önerileri ve değerli katkılarıyla son şekli verilmek üzere görüşlerinize sunulmuştur.

 “Askıya Çıkarılan” konuya ilişkin taslak metine https://www.yok.gov.tr/AskiyaCikardik/ adresinden ulaşılabilmektedir.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum