Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Sonuçları

05 Şubat 15

21.09.2013 Tarih ve 28772 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğe ilave edilen EK Madde çerçevesinde;

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1.  Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı Görülmek Koşuluyla Fotokopisi Alınacaktır.)

2.  4,5*6 cm Ebadında 3 Adet Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

3. Askerlik Durum Belgesi (29 yaşını doldurmuş erkek adaylar için)

4. İkinci Öğretimler için Katkı payının (harç ücreti) Halk Bankası Çorum Şubesi Hitit Üniversitesi Hesabına öğrenci numarası ile ödenmesi ve dekontu.

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

 

1. Kayıtlar 06-10 Subat 2015 tarihleri arasındaki (09:00-17:00) Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayan öğrenciler olması durumunda yedek kayıtlar 11-12 Subat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.

3. Kayıt için istenen belgelerin aslı görülmeden fotokopisi kabul edilmez.

4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak talep edemezler.

 

Kayıt Yeri : Hitit Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - ÇORUM

Telefon     : 0364 219 20 60 – 0364 219 20 66

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum