Antropoloji Bölümüne Öğrenci Alınmasına YÖK’ten Onay

03 Nisan 15
Antropoloji Bölümüne Öğrenci Alınmasına YÖK’ten Onay

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan “Antropoloji Bölümü”ne 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci alınması konusundaki teklifimiz, 26.03.2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Antropoloji Bölümünün Amacı ;

Antropoloji en geniş anlamı ile insan bilimi demektir. Ancak bu tanım kapsamı son derece geniş olup, insanı konu almış olan diğer disiplinleri de içerir. Bu nedenle antropologlar kendi disiplinlerini daha kesin çizgilerle sınırlamaya çalışırlar. Antropoloji genel anlamda geçmiş ve günümüz insanların hayat süreçleri ele alan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı insanın kökenini, anatomisini, davranış biçimlerini, toplumsal gelişimini ve kültürel birikimini mekân ve zaman kapsamında ele alarak irdeleyen bir bilimdir.

 İnsanı biyolojik ve toplumsal bir varlık olarak ele alması ve insanlığın gelişimine ilişkin bilimsel araştırmalar yapması nedeniyle toplum bilimleri, doğal bilimler ve insanlık bilimleri içerisinde Antropoloji önemli bir yer tutmakta ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki farklı üniversitelerin akademik yapısı içerisinde en önde gelen, saygın bölümlerinden birisi olarak yer almaktadır.

Antropoloji öğretisi ve araştırmaları bir tarafta insanın geçmişiyle ilgili soruları ele alarak irdelerken, diğer uçta insanın birey ve toplumsal varlık olarak ürettiği kültürel değerler ile insanın dilsel özelliklerini ele alan çalışmaları içermektedir. Bu çok yönlü yapısı nedeniyle Antropoloji bilimi günümüzde geleneksel olarak iki temel alt disiplin kapsamında ele alınır. Bu disiplinler biyolojik Antropoloji ve sosyal (kültürel) Antropolojidir. Bu alt disiplinlerden biyolojik Antropoloji, diğer bir tanımlama ile Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji, insanın anatomik yapısının fiziksel özellikleri ve geçmişi ile ilgili konuları ele alır. Sosyal Antropoloji, insanın avcı-toplayıcı nitelikli ilksel topluluklardan günümüze değin geçirdiği aşamalar sırasında geliştirdikleri farklı toplumsal yapılar ile bu toplumların oluşturdukları kültürlerin doğasını ve bu kültürlerin toplum içi ve toplumlar arası ilişkilerdeki etkileşiminin önemini irdeler.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Antropoloji Bölümü de evrensel bilim anlayışı doğrultusunda, toplum yararına sürdürülebilir bir toplumsal düşünce sisteminin oluşturulmasına ve sosyo-kültürel farklılıklardan kaynaklanan toplumsal sorunların nedenlerine inilerek anlaşılmasına ve ortak değerler çerçevesinde oluşturulacak politikalar doğrultusunda bu sorunların giderilmesine katkı sağlayacak nitelikte bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. 

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum