Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

19 Haziran 15
03.06.2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
- Fen-Edebiyat Fakültesi,
- Tıp Fakültesi'nin
Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 25 Haziran 2015 Perşembe günü saat 13:00’ da Rektörlük’ te yapılacaktır.
Başvuran adaylara duyurulur.
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum