TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

23 Haziran 15
TÜBİTAK Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de lisansüstü eğitim ve/veya araştırma ile doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir.

Destek Miktarı ve Ödeme Şekli

 • Avrupa ülkeleri için en fazla 1.000 ABD Doları karşılığı TL
 • Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla 1.500 ABD Doları karşılığı TL

NOT: Üst limitler ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, tüm harcama belgelerinin BİDEB’e gönderilmesinden sonra kişinin kendi adına açılmış banka hesabına havale edilir.

Başvuru Koşulları:

Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:

 • Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması
 • Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. olması
 • Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması
 • En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır)
 • En az Lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak
 • Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.)
 • Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak
 • Başvuru tarihinde Türkiye’de bulunmak (Başvuru tarihleri içerisinde öğrenim/araştırma/çalışma vb. nedenlerle yurt dışında bulunanlar başvuru yapamaz).

Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar:

 • İleri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yurt dışındaki yaz/kış okuluna kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW ’ler program kapsamı dışındadır.)
 • Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak
 • Lisansüstü eğitim görüyor olmak
 • Kayıtlı olduğu programın tez konusu ile ilgili bir yaz/kış okuluna gidiyor olmak
 • Başvuru tarihinde Türkiye’de bulunmak (Başvuru tarihleri içerisinde öğrenim/araştırma/çalışma vb. nedenlerle yurt dışında bulunanlar başvuru yapamaz).

NOT: TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programdan yararlanamazlar.

Ayrıca;

 1. Türk Üniversiteleri ve kurum/kuruluşları tarafından yurtdışında düzenlenen ve/veya çoğunluk Türklerin katıldığı toplantılara destek verilmez.
 2. Katılacağı kongre ya da konferanslarda sunacağı bildirinin önemli bir kısmını (en az % 70'ini) Türkiye’de yapmamış olan kişilere destek verilmez (İkinci yazar yabancı ise çalışmadaki payını açıklayan bir yazı bu yazardan alınmalıdır).
 3. Yayınlanmış makaleler için sunum amaçlı yurtdışı etkinliklere katılma desteği verilmez.

Başvuru Tarihleri

Her ay başvuru alınmaktadır. İlgili ayın son başvuru tarihi o ayın son cuma günüdür.

Başvuruların en geç etkinliğin düzenlendiği aydan bir önceki ayın son cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir (Daha önceki aylar yapılabilir).

İmzalanmış başvuru formunun başvuru yapılan ayın son cumasından sonraki ilk Salı gününe kadar TÜBİTAK BAŞKANLIK adresine iletilmiş olması gerekmektedir.

Etkinlik başlama tarihi ilgili döneme ait son başvuru tarihinden sonra olmak zorundadır. İlgili döneme ait son başvuru tarihi ile etkinliğin başlama tarihleri arasında 30 günden daha az bir süre olması durumunda; başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinden dolayı etkinlik tarihinden sonraki bir tarihte belli olmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

                                                                                                                         HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum