2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

27 Ağustos 15

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt İşlemleri

Üniversitemiz otomasyon sistemi üzerinde yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi eğitim birimlerimizin ders kaydı (kayıt yenileme) işlemlerinin başlangıcı farklı günlere dağıtılmıştır.Üniversitemizin tüm birimlerinde ders kayıtları 11 Eylül 2015 Cuma günü saat 17.00’a kadar devam edecek olup, bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler o dönem için hiç bir şekilde ders alamayacakları gibi, sınavlara giremeyecekler ve öğrencilik haklarından da yararlanamayacaklardır.

Ders seçimleri ve ekran kullanımı konusunda öğrencilerimizin bilgi sahibi olmasına yönelik olarak otomasyon sisteminde geçerliliği olmayan Demo Kayıtlar, 27 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 10:00 itibariyle test amaçlı ders seçimlerine açılmış durumdadır. Demo kayıtlar ile yapılan ders seçimleri test niteliğinde olduğundan, gerçek kayıt süresi öncesinde sistemden kaldırılacak ve hiç bir şekilde dikkate alınmayacaktır. Öğrencilerimizin sisteminde yayınlanmış dersleri kontrol etmeleri ve tespit edilen konuları yine sistem üzerinden mesaj olarak bildirmeleri kayıtlanma işleminin doğru ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

 

Ders Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrencinin bizzat kendisi sorumludur.

 2. Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içinde derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

 3. Kaydını yenilemeyen öğrenci ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 4. Haftalık ders programında diğer derslerle kısmen de olsa çakışan derslere kayıt yapılamaz. Bu koşul devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için de geçerlidir.

 5. Katkı payı/öğrenim ücreti ödeme yükümlülüğü olan öğrenciler, ödeme yaptıktan sonra ders seçimi yapabilirler.

 6. Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır.

 7. Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO'ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3'ten fazlasını geçemez.


 1. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kayıt Esasları için tıklayınız.

  Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için tıklayınız.

  Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim  ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız.

   

                                                                                                                          HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum