Uluslararası Öğrenci Kayıtları Başladı

31 Ağustos 15

Yabancı uyruklu öğrenci olarak eğitim almak üzere üniversitemize başvuruda bulunan öğrenci adaylarının yerleştirme işlemleri sonucu kayıt hakkı kazanan asil öğrenci adaylarımızın kayıtları başlamıştır. Kayıtlar 4 Eylül 2015 Cuma günü saat 17:00’e kadar devam edecektir. Kayıt hakkı kazanan ve kayıt yaptırmayan adayların yerine Yedek Öğrenci adaylarımızın Kabul Mektupları 08 Eylül 2015 Pazartesi gününden itibaren e-posta adreslerine gönderilecektir.

Kayıtlar Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

Kayıtlarda İstenecek Belgeler

  1. Lise diplomasının aslı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki TC Büyükelçiliklerinden alınabilecek “Denklik Belgesi”,
  2. Not belgesinin aslı ve Türkçe’ye çevrilmiş onaylı örneği,
  3. Sınav Sonuç Belgesi’nin aslı (YÖS veya Uluslararası sınavlara giren adaylardan),
  4. Resmi kimlik belgesi veya pasaportun ibrazı,
  5. Türkçe Dil Yeterlik Belgesinin aslı (Sınava girmişse),
  6. 2 Adet vesikalık fotoğraf,
  7. Öğrenimlerini sürdürebilmeleri için Yeterli Olacak Maddi Güvence Miktarı olarak en az 2000$ (İki bin ABD Doları) tutarındaki banka dekontu veya eşdeğer miktarda resmi bir güvence belgesi
                                                                                                                             
                                                                                                                                                       HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum