19001, 19002 ve 19004 Kodlu Projeler İçin Yayın Şartı

12 Ocak 16

    Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 17.12.2015 tarihinde yapılan 18 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu yönergenin 15/2 maddesinde;

 Bir proje yöneticisinin, projesinin kapatılmasından sonra, aynı türde yeni bir proje başvurusu yapabilmesi ve bunun değerlendirmeye alınabilmesi için;

a) 19001, 19002 Kodlu Projeler: Başarıyla kapatılan önceki aynı tür projeden üretilmiş ulusal/uluslararası hakemli dergilerde Hitit Üniversitesi adresli makale yayımlatmak veya kitap/kitap içi bölüm yazmak veya uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri sunarak sempozyum kitabında (CD’sinde veya web sayfasında) yayımlatmış olmak gerekir. 

b) 19004 Kodlu Projeler: Başarıyla kapatılan önceki aynı tür projeden üretilmiş ulusal/uluslararası hakemli dergilerde Hitit Üniversitesi adresli makale yayımlatmak veya kitap/kitap içi bölüm yazmak veya ulusal/uluslararası sempozyumlarda bildiri sunarak sempozyum kitabında (CD’sinde veya web sayfasında) yayımlatmış olmak gerekir. Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik çalışması ise ulusal/uluslararası hakemli dergilerde Hitit Üniversitesi adresli makale yayımlatmak veya kitap/kitap içi bölüm yazmak veya uluslararası sempozyumlarda bildiri sunarak sempozyum kitabında (CD’sinde veya web sayfasında) yayımlatmış olmak gerekir.

denilmektedir. Dolayısıyla 19001, 19002 ve 19004 kodlu projelerin kapatılmasından sonra, aynı türde yeni bir proje başvurusu yapılıp değerlendirmeye alınabilmesi için gerekli olan bir önceki aynı tür projeden üretilmiş yayınların, BAPSO’da yer alan ‘Yayınlar Modülü’ aracılığıyla mutlaka sisteme eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu yayın koşulunu sağlamayan proje başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum