"Gençlik Köprüsü Türkiye–Almanya Öğrenci ve Gençlik Değişim Programı" Hakkında

13 Ocak 16Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, iki ülke arasında öğrenci ve gençlik değişimlerini yoğunlaştırmayı hedeflemektedir. Somut programlarla ve mevcut girişimleri ön plana çıkararak Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya karşılıklı değişim olanaklarını arttırmayı ve iki ülkenin birbirine yakınlaşarak ilişkilerin daha da güçlenmesini amaçlamaktadır.
Baden-Württemberg eyaleti ile Türkiye arasında değişim projeleri adlı projesiyle, Türkiye ve Almanya arasında gerçekleşecek başarılı okul dışı gençlik değişimi projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli temel finansal ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.
Türkiye ve Almanya arasında daha aktif bir gençlik değişiminin gerçekleşebilmesi için Baden-Württemberg’den daha fazla kişinin ve kurumun bu alana dahil edilmesi, eyalet hakkındaki bilgilerin sınırların ötesinde de çoğaltılması ve bölge kökenli proje ve girişimlerin bilinçli olarak teşvik edilmesi amaçlamaktadır.
Değişim gençlerin karşılıklı tanışmalarını teşvik etmelidir ve önyargı ve endişelerinin ortadan kaldırılmasını amaçlamalıdır. Hedefler arasında, bilim ve matematik kampları gibi yeni faaliyet alanlarının oluşturulması ve başarılı etkinliklerin mümkün olduğu kadar kalıcı ve uzun vadeli olarak inşaa edilmesi bulunmaktadır. Üst hedef ise, her düzeyde fırsat eşitliğinin desteklenmesidir.
15 Şubat ile 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Baden-Württemberg eyaleti ile ilintili olan ikili projeler teşvik edilecektir.

Olası formatlar:
 • Gençlerin, diğer ülkedeki gençlerin kültürü konusunda değişimde bulundukları karşılaşmalar;
 • Gençlerin, diğer ülkedeki yaşıtlarının günlük hayatını ve oradaki genel yaşamı yerinde gördükleri karşılaşmalar;
 • Gençlerin birlikte faaliyet gösterdikleri çalışma kampları;
 • Kültürel eğitim projeleri ve her türlü tiyatro ve müzik projeleri;
 • Çeşitli disiplinlerde spor karşılaşmaları;
 • Fotoğraf ve multimedya çalıştayları vb.
Aşağıda sayılan programlar hibe verilebilecek formatlar dışında kalmaktadır:
 • Folklör ekipleri, korolar ve gençlik orkestra turları
 • Yurtdışına yapılan tek taraflı kültür ve araştırma gezileri
 • Ağırlıklı olarak turistik nitelik taşıyan geziler
 • Dinlenme gezisi niteliği taşıyan programlar
 • Buluşma özelliği taşımayan sınıf gezileri
 • Tek kişilik dil kursları veya yurtdışı üniversite tahsil ikameti
 • Yurtdışında çocuk bakıcılığı ikameti
 • Siyasi parti politikası doğrultusundaki projeler
 • Ticari özellik taşıyan projeler
 • Sürekli çalışma ilişkileri (personel kadroları)
 • İnşaat yatırımları
Her bir proje için Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya’ya sadece bir başvuruda bulunulabilir. 
Başvuruda bulunan kurum, Baden-Württemberg eyaletinde ve Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklerle ilgili bilgi edinmek ve projenin yürütülmesinde bunlara uymakla yükümlüdür. Reşit olmayan gençlerle yapılan değişim projelerinde ise çocukların ve gençlerin korunması ile ilgili her bir ülkenin yönetmelikleri dikkate alınmalıdır.
12 ile 27 yaşındaki gençler hedef kitledir. Özellikle, şu ana kadar uluslararası projelere pek erişememiş ve diğer ülkeyle neredeyse hiç temasta bulunmamış katılımcıların yer aldığı zayıf yapılı bölgelerdeki (ekonomik gücü düşük ve optimize edilmeye muhtaç altyapıya sahip olan bölgeler) girişimlere odaklanılmaktadır.
Proje, 12 ile 27 yaşındaki gençlere uluslararası karşılaşma imkânı tanıyan, Baden-Württemberg eyaletinde ya da Türkiye’de yerleşik olan gençliğe destek kuruluşları ve okul dışı gençlik eğitimi alanında faaliyet gösteren kamu yararı veya kamu kurumu olan girişimlere yöneliktir.

Yürütücü olarak başvuru yapabilecek kurum ve kuruluşlar:

1.) Almanya'da hibe olanaklarını vergi indirimine neden olan faaliyetler için kullanan kamu yararına faaliyet gösteren özel hukuk ya da kamu hukukuna tabi tüzel kişilikler;
2.) Türkiye’de sivil toplum kuruluşu statüsüne sahip kuruluşlar, üniversiteler ve devlet okulları ile dernek ve vakıf üniversite ve okulları.
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, şu ana kadar diğer ülkede ortağı olmayan kurumlara danışmanlık yapar ve uygun bir işbirliği ortağının bulunmasına destek verir.
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya, projeleri prensip olarak 12.500,00 €’ya kadar teşvik etmektedir. 
Başvuru sahiplerinin kendi bütçeleriyle maddi katılımı ya da başka kaynaklardan da ek maddi desteğin bulunması arzu edilen bir durumdur. Başka kaynaklardan maddi destek olarak Federal Alman kurumlarının desteği de söz konusu olabilir.
Finansman türüne onay aşamasında karar verilir.
Tamamlayıcı finansmanda başvuru sahipleri, toplam bütçenin bir kısmını kendileri karşılarlar.
Farklı kaynaklardan veya başka kuruluşlardan alınan hibe destekleri, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya tarafından verilen hibeden etkilenmez. Bu kaynakların ayrı bir şekilde belgelenmesi gerekir.
Başvurular 21.01.2016 tarihine kadar yapılabilir.
Doldurulmuş ve hukuken bağlayıcı olarak imzalanan proje başvurusu ile ayrıntılı bir finansman planı aşağıdaki adrese iletilmelidir:
Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya
Hobyar Mah. Aşirefendi Cad. No: 20
Ankara-Konya Han Kat: 4
34112 Eminönü-Fatih, İstanbul
 
Proje sahipleri tek bir projeye başvurabilirler. Birden fazla ortağın bulunduğu müşterek bir proje için, tüm ortakların belirtildiği tek bir başvurunun yapılması yeterlidir.
Proje seçildikten sonra meydana gelecek her türlü değişiklik derhal Gençlik Köprüsü Türkiye– Almanya’ya bildirilecektir.

Türkiye’den başvurular için İrtibat Kişisi:

Ceyda Özdemir Ertan
Proje Koordinatörü
T +90.212.522.00.30

Almanya’dan başvurular için İrtibat Kişisi:

Alina Karadeniz
Proje Koordinatörü
T +90.212.522.00.30

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum