Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Revize Edildi

04 Ocak 16

Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanacak olan bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin esasların yer aldığı “Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” revize edilerek, Üniversitemizin 17.12.2015 tarihinde yapılan 18 nolu Senato Toplantısında kabul edilmiştir. Yönergede bazı revizyonlar yapılmakla birlikte, temel olarak aşağıda kapsamı belirtilen 19008-Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi adı altında yeni bir proje türü eklenmiştir.

19008-Yurtdışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projesi: Hitit Üniversitesinin kadrolu ve tam zamanlı olarak çalışan öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların, sonuçlarıyla alanında bilime evrensel katkı sağlayacak çalışmalarını yurt dışında akademik, bilimsel platformlarda sunmaları için verilecek desteklere yönelik projelerdir.

Söz konusu proje başvuruları, BAP Komisyonu tarafından farklı bir takvim belirlenmedikçe; 19001, 19002, 19003, 19004, 19005 ve 19006 kodlu projeler için Mart ve Ekim aylarında; 19007 projeleri için Ekim ayında ve 19008 projeleri için de yılın her ayında yapılacaktır. 

Konuyla ilgili gereksinim duyulan her konuda Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nden destek alınabilecektir. 

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum