TÜBİTAK ARDEB ve BİDEB Programları Bilgilendirme Toplantısı

04 Ocak 16


TÜBİTAK  bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ve Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) ; ülkemizdeki Ar-Ge kapasitesini artırmayı ve bilim insanının yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı olmayı hedefleyerek, farklı niteliklerdeki destek programları ile üniversite, eğitim araştırma hastaneleri ve araştırma enstitüleri başta olmak üzere akademisyenlerin, özel sektör ve kamuda çalışan araştırmacıların projelerine geri ödemesiz destek sağlamaktadır.
Ülkemizde genişleyen bilimsel/teknolojik altyapı imkanları ve sayısı hızla artan bilim insanı potansiyelinin, desteklenen bu projeler kapsamında etkin olarak yer almasının ve bu sayede projelerin niteliksel ve niceliksel olarak artmasının önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.
Bu kapsamda 12 Ocak 2016 tarihinde, saat 14.00’da Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu’nda “ARDEB ve BİDEB Programları Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenecektir. 
Konuşmacılar: Prof. Dr. Sevim AYDIN   (ARDEB Sağlık Bilimleri Grup Sekreteri)
                             Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI   (BİDEB Daire Başkanı)

HİTİT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum