Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

10 Ekim 16

22.09.2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen ve Üniversitemizin;

- Tıp Fakültesi,

- İlahiyat Fakültesi,

- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

-  Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nun

Çeşitli bölümlerine başvuruda bulunan Yardımcı Doçent adaylarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23/b maddesi uyarınca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavları, 13 Ekim 2016 Perşembe günü saat 10:00’ da Rektörlük binasında yapılacaktır.

Başvuran adaylara duyurulur. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum