Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

14 Ekim 16

Üniversitemiz ev sahipliğinde 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu’na ilişkin bildiriler kitabı hazırlanarak iki cilt halinde yayımlanmıştır.


Sempozyum Bildiriler Kitabının 1. Cildi için tıklayınız.

Sempozyum Bildiriler Kitabının 2. Cildi için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum