“Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” Başvuruları Kasım Ayında Başlayacaktır

17 Ekim 16

Teknolojik Ürün Yatırım Destek (Teknoyatırım) programının amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin ticarileştirilmesi, ülke ekonomisine katma değer oluşturulması, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatına öncülük edilmesi ve ülkemizde yerleşik işletmelerin yapacakları yatırımların desteklenmesidir.

Program kapsamında desteklenmesi planlanan hedef kitle:

1. Yurtiçi veya yurtdışında, kamu ya da özel fonlar ile desteklenmiş Ar-Ge ve yenilik projelerini başarıyla sonuçlandıran gerçek ya da tüzel kişiler

2. Yurtiçi veya yurtdışında, öz kaynaklarını kullanarak Ar-Ge faaliyeti yürüten ve sonucunda patent alan gerçek ya da tüzel kişiler

3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan ve bölgede yürüttükleri Ar-Ge faaliyetini başarıyla sonuçlandıran tüzel kişiler

Program 3 ana hibe destek unsurundan oluşmaktadır:

1. Makine ve teçhizat desteği

2. Kredi faiz desteği

3. İşletme gider desteği

Yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı, yatırım harcamaları olarak desteklenir:

1. Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak destek üst limiti 2.000.000 TL’dir.

2. Orta büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru ile kredi faiz destek unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak toplam destek üst limiti 10.000.000 TL’dir.

3. Küçük işletmeler; makine ve teçhizat destek unsuru, kredi faiz destek unsuru ile işletme gideri desteği unsurundan yararlandırılır ve sağlanacak toplam destek üst limiti 10.000.000 TL’dir.

Makine ve teçhizat desteği kapsamında maksimum destek oranları:


İthal alımlarda;

Büyük işletmelere % 10

Orta büyüklükteki işletmelere % 30

Küçük işletmelere % 40

Yerli alımlarda;

Büyük işletmelere % 20

Orta büyüklükteki işletmelere % 40

Küçük işletmelere % 50


Kredi faiz desteği kapsamında, yatırım harcamalarında kullanılacak krediler için işletmelere faiz desteği sağlanacaktır.

İşletme gideri desteği ise, küçük ölçekli işletmelere yönelik bir destek unsuru olup bu destek kapsamında, yatırımın tamamlanmasının ardından işletme döneminde, küçük işletmelerin ölüm vadisinden çıkabilmeleri amacıyla 1 yıl boyunca maksimum %75 oranında hibe desteği sağlanması planlanmaktadır. İşletme gideri desteği aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:

 • Kira gideri

• Enerji gideri

• Personel gideri


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum