İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkındaki 2016/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

27 Ekim 16


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum