Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

31 Ekim 16


30 Ekim 2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazetede, Üniversitemiz Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlandı. 


Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı ve Faaliyet Alanları:

a) Arı ve arı ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak,

b) Arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Arı ürünlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini modern ve bilimsel metotlarla araştırmak,

ç) Arıcılık çalışmalarının ekoloji, biyo-ekonomi başta olmak üzere, işletme ve diğer sosyal bilimlerle ilişkilerini geliştirmek,

d) Arıcılık konularında kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek,

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

İlgili Arıcılık ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

arı2
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum