Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede Yayınlandı

31 Ekim 16


30 Ekim 2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmî Gazetede, Üniversitemiz Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayınlandı. 


Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Amacı:

Merkezimiz Üniversitemizin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurtiçinde ve yurtdışında meslek hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikler ve hastalıkların hastalarda oluşturduğu fiziksel ve ruhsal değişiklikler ile hastalıkların tanı ve tedavileri konusunda araştırmalar yaparak, bu hastalıklarla ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama ve halk sağlığı çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

İlgili Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.
hasta2
T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum