Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararasılaşma Raporu Yayınlandı

04 Ekim 16

ÜAK tarafından Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararasılaşma raporu yayınlandı. Bu rapor bugüne kadar bu alanda yapılmış çalışmalardan yararlanarak Türkiye’nin yükseköğretim ve uluslararasılaşma konusundaki bugünkü konumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Küresel ölçekte yükseköğretimde uluslararasılaşmanın da karşılaştırma yapmak amacı ile değerlendirileceği bu raporda amaç önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlere yönelik stratejilerin belirlenebilmesidir. Daha sonraki aşama ise belirlenen stratejiler çerçevesinde Türkiye’deki üniversitelerin uluslararasılaşmaya katkılarının somutlaşması amacıyla eylem planları hazırlanması olmalıdır.


Rapora ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum