Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

06 Ekim 16

Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 6 Ekim 2016 tarih ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum