III. Uluslararası Türk Dünyasını Aydınlatanlar: “Hoca Ahmet Yesevi ve Yusuf Has Hacip” İsimli Uluslararası Sempozyum

07 Ekim 16

Kazakistan Cumhuriyeti Milli İlimler Akademisi, Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Bağcılar Belediyesi ortak katılım ve işbirliğiyle, Kazakistan’ın bağımsızlığının 25’inci, Almatı’nın 1000’inci ve Ahmet Yesevi’nin 850.yılına armağan olarak III. Uluslararası Türk Dünyasını Aydınlatanlar: “Hoca Ahmet Yesevi ve Yusuf Has Hacip” konulu ilmi-uygulamalı sempozyum düzenlenmektedir. 

28-30 Ekim 2016 tarihlerinde Almatı’da Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan III. Uluslararası Türk Dünyasını Aydınlatanlar Sempozyumu’na katılımcılar ve sunumcuların Kazakistan’daki barınma ve beslenme masrafları Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’ne ait olacaktır. Sunumlar Kazakça, Rusça, Türkçe, İngilizce ve başka dillerde yapılabilir.  

SEMPOZYUM PROGRAM VE TEMEL KONULARI:

Açılış ve Protokol Konuşmaları

I.GENEL OTURUM: “Hoca Ahmet Yesevi: Hayatı, Eserleri, Düşünce ve İnanç Dünyası”

II. GENEL OTURUM: “Yusuf Has Hacip: Hayatı, İlim ve Düşünce Yapısı”

III. OTURUM: SEKSİYON OTURUMLARI

1. Seksiyon: “H. Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmeti ve Hakkında Yapılan Çalışmalar”

2. Seksiyon: “ Yusuf Has Hacip ve Türk Dünyasındaki Yeri”

3. Seksiyon: “Dünden Bugüne A. Yesevi ve Yesevilik”                  

4. Seksiyon: “Kutadg-u Bilig ve Hakkında Yazılanlar”

5. Seksiyon: “A. Yesevi ve Yusuf Balasaguni’nin Etkileri ve Takipçileri” 

IV. OTURUM: DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

Not: Sempozyuma katılım bilgisi 15 Ekim 2016 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese ulaştırılmalıdır. Bildiriler posta, faks veya elektronik posta aracılığıyla gönderilebilir.

 

ULUSLARARASI İLMİ TOPLANTIYA  KATILIM BİLGİ FORMU

Konuk/ Sunumcu/ Katılımcının

Adı-soyadı:

 

Ülkesi ve uyruğu:

 

Kurumu, görevi ve uzmanlık alanı:

 

Bildiri konusu:

 

Ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs):

 

Geliş yeri ve tarihi:

 

Dönüş yeri ve tarihi:

 

İrtibat adresi ve telefonu:

 

   e-mail:

 


Sempozyumun “Bilgi Formu”  aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir:

Düzenleme Kurulunun Adresi:

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi

Kazıbek Bi CAD., No: 168

Kazakistan Cumhuriyeti / Almatı, 050026

Telefon: 8(727) 379 78 94, 379 78 95. Fax: 8 (727) 379-78-93.

e-mail:  ydu2006@mail.ru; azatkazyevna@mail.ru

web-site:         www.ydu.kz 

Düzenleme Kurulu Adına İletişim Sorumluları:  

Zaure AKTAMBERDİYEVA - A.KUANISHBAEVA, 

Sempozyum davet yazısı için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum