2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Bazı Değişiklikler Yapıldı

09 Aralık 16

9 Aralık 2016 Tarih ve 29913 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6764 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan bu değişiklikle 2547 Sayılı Kanunun Dokuzuncu Bölümünde yer alan, “Disiplin ve Ceza İşleri” başlıklı 53.maddesinde disiplin işlemlerine ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Söz konusu kanuna ulaşmak için tıklayınız.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanuna ulaşmak için tıklayınız. 


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum