Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Değişikliği

24 Mart 16

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,“Yükseköğretim Kurumlarinda Yabanci Dil Öğretimi ve  Yabanci Dille Öğretim Yapilmasinda Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te değişikliğe gitmiştir. Söz konusu yönetmelik değişikliği 23 Mart 2016 tarih ve 29662 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum