Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi

07 Mart 16


Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra tasarımı da teşvik kapsamına alan 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşmıştır. Yayımlanan kanun metni için tıklayınız.

Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında yeni bir dönem açacak olan kanunun getirdiği yeniliklerden bazılarını içeren bir sunum hazırlanmış ve T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanliği-Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında verilmiştir. İlgili sunuma ulaşmak için tıklayınız.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum