Lozan Üniversitesinin Ülkemiz Üniversiteleri ile İşbirliği Talebi

12 Mayıs 16

1537 yılında kurulan Lozan Üniversitesi'nde Teoloji ve Din Etütleri; Hukuk, Ceza Adaleti ve Kamu Yönetimi; Güzel Sanatlar; Sosyal ve Siyasi Bilimler; İşletme ve Ekonomi; Yer Bilimleri ve Çevre ile Biyoloji ve Tıp olmak üzere toplam 7 fakülte bulunmaktadır. 14.000 öğrencisi ve 2000 akademik personeli olan üniversitenin lisans programlarında Fransızca, lisansüstü ve doktora programlarında ise Fransızca ve İngilizce eğitim verilmektedir.

Biyoloji ve tıp; yer bilimleri ve çevre; hukuk, ceza adaleti ve kamu yönetimi gibi farklı disiplinleri tek çatı altına toplayan fakülteler örnek uygulamalardır ve başlangıçta yaşanan sıkıntılara rağmen zamanla başarılı disiplinler arası çalışmalara imza atmışlardır.

Üniversitede, İsviçre vatandaşları dışında başta Fransa (%25), İtalya ve Almanya olmak üzere daha ziyade AB ülkelerinden gelen öğrenciler öğrenim görmektedir.

İsviçre'nin Erasmus Programına katılımı askıya alan 9 Haziran 2014 tarihli referandum sonrasında oluşturulan ve İsviçre'nin Erasmus'u olarak kabul edilen SEMP (Swiss European Mobility Program) çerçevesinde çoğunluğu Avrupa'da yerleşik 340 üniversiteyle ortaklı yapmakta, ancak bu ortaklıklar üniversite yönetimlerinden ziyade öğretim üyeleri kanalıyla gerçekleşmektedir. SEMP kapsamında Türkiye'den bazı üniversiteler ile işbirliği yapılmaktadır.

Üniversite dünya akademik sıralamasında ilk 300 arasında yer almaktadır. Öğretim üyelerinin %57'sini İsviçre vatandaşları, %43'ünü ise başta Fransa olmak üzere yabancı ülke vatandaşları oluşturmaktadır. 

Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 34, hazırlık ve dil kurslarında 5 olmak üzere toplam 39 Türk vatandaşı ve çift uyruklu öğrenci ile farklı pozisyonlarda görevli 11 Türk öğretim görevlisi bulunmaktadır. 

Lozan Üniversitesi ülkemiz üniversiteleri ile aralarında öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimi konuları başta olmak üzere her türlü işbirliğinin geliştirilmesini arzu etmektedir.


T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum