YÖK “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği”ni Askıya Çıkardı

22 Mayıs 16

Bilindiği gibi özellikle 2011 yılı sonrasında ülkemizde araştırma - teknoloji geliştirme - yenilik süreçlerinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu süreçte yükseköğretim odaklı iki önemli strateji, bilgi üretimi ve bu bilginin transfer ortamının oluşturulması ile bu bilgiyi üretecek ve bu bilginin aktarımı sürecinde yer alacak her düzeydeki insan kaynağına gerekli yeterliliklerin kazandırılmasıdır.

Yukarıda belirtilen ülkemiz hedeflerine ulaşabilmek üzere bu sürece katkı vermesi beklenen 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik”in, hızlı değişen küresel ve ulusal gelişmeler kapsamında yenilenmesi ihtiyacı hissedilmiştir.

Bu süreç ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu, Üniversite-Sanayi İşbirliği Daimi Komisyonumuz tarafından Çalışma Grubu oluşturulmuş ve mevcut Yönetmelik ile ayrıca “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” dikkate alınarak ekteki “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği” hazırlanmıştır.

Yeni YÖK olarak sorumluluğumuzdaki konuları katılımcı bir yaklaşımla değerlendirmekte ve takibinde de gerekli düzenleyici kararları almaktayız. Bu yaklaşım kapsamında “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliği”ne ilişkin taslak askıya çıkarılmıştır.

İlgili Yönetmelik ile ilgili görüş ve önerilerinizin 1 Haziran 2016 tarihine kadar bildirilmesini rica ediyoruz.

Sürece ilgi ve katkınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.


Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç     

Yükseköğretim Kurulu Başkanı


Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.

Konuya ilişkin görüşlerinizi paylaşmak için tıklayınız.T.C. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum